Kategorijos

Archyvas

Iki mirties ir po jos būsime Lietuvos pritraukti

Va­kar am­ži­no­jo poil­sio iš­ly­dė­jo­me mū­sų tau­tos poe­tą Mar­ce­li­jų Mar­ti­nai­tį – vie­ną pa­sku­ti­nių at­sto­vų kar­tos, ku­ri jau­tė stip­rų ry­šį su tau­ta ir gim­tą­ja že­me. Jis taip pat bu­vo są­jū­di­nin­kas, to­dėl iš­gy­ve­no dėl ne­tei­sin­gu­mo.

Daugelis iš M.Martinaičio bruožų išskiria paprastumą. Prisipažinsiu, man irgi buvo labai netikėta, kai toks žinomas ir gerbiamas tautos poetas Sąjūdžio metais man,

Skaityti tolia apie Iki mirties ir po jos būsime Lietuvos pritraukti

J.Brazaitis: „Likau gyvenimo paraštėse“

Šį savaitgalį į Lietuvos žemę atguls iškilaus Lietuvos valstybės veikėjo Juozo Brazaičio palaikai.

Sugrįš iš užjūrio po ilgų derybų Lietuvoje, ar gali būti perlaidotas gimtajame krašte žmogus, visuomenininkas, daug prisidėjęs prie tautos budinimo 1936-1940 metais, raginęs kartu su kitais bendraminčiais intelektualais ieškoti kelio į demokratiją, o 1941-aisiais priverstas tapti politiku, kai patriotai visuomenininkai buvo

Skaityti tolia apie J.Brazaitis: „Likau gyvenimo paraštėse“

Kęstutis Čilinskas: tarnystė žmogui svarbiau už aukštą kėdę

Kai žmogus nusprendžia atsisakyti siekti aukštos kėdės politikoje dėl tarnystės kitiems žmonėms, jis tampa visai nesuprantamas mūsų valstybėje. Nesuprantamas ne tik politikams, ypač tiems, kurie valdžią mato tik kaip šlovės, įtakos ir asmeninės gerovės didinimo priemonę, bet, deja, ir tiems žmonėms, kuriems šis asmuo pasiryžta tarnauti. Nes gyvename valstybėje, kur aukšta kėdė politikoje ir dideli

Skaityti tolia apie Kęstutis Čilinskas: tarnystė žmogui svarbiau už aukštą kėdę

Sąjūdžio idealisto mirtis

Vakar sukako lygiai trys mėnesiai, kai iš šio gyvenimo Anapilin išėjo Romualdas Lankas. Žmogus, kurio pavardė daugumai Lietuvoje šiandien tikriausiai nieko nesako. Bet jis davė savo kraštui daugiau, negu daugelis šiandien esančių ar anksčiau buvusių valdžios žmonių, kuriems Lietuva yra tik jie patys su savo artimaisiais ir grupe draugų.

Ir štai kur neteisingumas: jeigu iš

Skaityti tolia apie Sąjūdžio idealisto mirtis

Apie žmogiškąjį žiaurumą, arba Paskutiniai Poeto metai

Žmonės yra žiaurūs. Šią tiesą ypač stipriai pajunta tas, kuris išgyveno didelius pakilimo laikotarpius, galėjo daryti ir darė reikšmingus darbus, bet kartą paslydęs pasijuto atstumtas.

Toks žmogus ir toliau bando veikti ką nors svarbaus kaip anksčiau. Būti reikalingas. Įrodyti ir sau, kad dar daug gali, bet susiduria su žmonių žiaurumu, kuris neleidžia pakilti, rašo „Respublika“.

Skaityti tolia apie Apie žmogiškąjį žiaurumą, arba Paskutiniai Poeto metai