Kategorijos

Archyvas

Ar galima uždrausti piliečiams keisti Konstituciją

Prasidėjo adventas. Metas, kai apmąstome besibaigiančių metų svarbiausius įvykius, darbus. Todėl ir savo straipsniuose šį mėnesį daugiau dėmesio skirsiu tiems įvykiams, kurie buvo labai svarbūs mūsų valstybei ar privertė šiek tiek kitaip pažvelgti į anksčiau nepastebėtą reiškinį.
Pradėsiu nuo Konstitucijos, svarbiausio šalies teisinio instrumento. Deja, vis dar nesugebame jam rasti tinkamos vietos.
Sakome, kad Konstitucija valstybės gyvenime yra vienas svarbiausių instrumentų, nubrėžiančių ir Lietuvos teisinio gyvenimo pagrindus bei rėmus. Tai nereiškia, jog jis gali būti keičiamas vos kam nors panorėjus. Tačiau lygiai taip pat nereiškia, kad šį instrumentą kokia nors valstybės institucija gali nuspręsti atimti iš piliečių, kai pati Konstitucija nurodo jo panaudojimo galimybes. Konstitucija nubrėžia ne tik piliečių, bet ir valdžios teises bei pareigas. O viena piliečių ir valdžios pareigų – saugoti ir gerbti Konstituciją. Tokios pagarbos mūsų Konstitucijai vis dar pasigendu. Šiuo atveju atskiriu Konstitucijos ir Konstitucinio Teismo klausimą, nes tikrai nemanau, kad valstybėje, juolab teisinėje ir demokratinėje, gali egzistuoti grupė žmonių, kurie yra aukščiau už įstatymus, net už Konstituciją ir mano galį ne tik aiškinti, bet ir interpretuoti Konstituciją taip, kaip jiems atrodo. O mes visi privalome galvoti, kad ta grupė, tarsi Dievo pateptoji, negali nei klysti, nei turėti jokių asmeninių, grupinių interesų. Tačiau ką kita atskleidė iki šiol bent man teisine ir etine prasme miglota atrodžiusi situacija, kai teisėjai sprendė dėl savo algų kompensavimo. Ja tarsi pasakyta, jog taip turi būti, ir nieko blogo čia nėra. Kaip šiuos klausimus sutvarkyti, kad būtų įgyvendintas ir Konstitucijos 107 straipsnis, teigiantis, jog Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai, neskundžiami, bet kiekvienam piliečiui privalomos etinės ir teisinės normos, – jau kitas dalykas. Nemanau, jog gerai kišti galvą į smėlį ir sakyti, kad neklystančiųjų problemos nėra. Dabar dilema iškyla drauge su liepos mėnesį priimtu Konstitucinio Teismo nutarimu, kurį įgyvendindama Teisingumo ministerija siūlo Seimui priimti sprendimą ir leisti uždrausti kai kurias Konstitucijos keitimo iniciatyvas, galinčias prieštarauti mūsų šalies pagrindiniam įstatymui. Ir vėl, kaip dažnai būna, kritikos strėlės lėks į Seimą. O juk viskas būtų padaryta atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimą, teigiantį, jog Seimas turi ne tik teisę, bet ir pareigą neskelbti referendumo tais atvejais, kai siūloma Konstitucijos pataisa neatitinka iš pagrindinio šalies įstatymo kylančio reikalavimo. Tada jau tampa nebeaišku, kaip Konstitucinis Teismas siūlo palikti galimybę keisti Konstituciją, jeigu piliečių iniciatyva nebus galima keisti Konstitucijos? Ar keisti Konstituciją bus galima tik po Seime inicijuoto referendumo, kai bus iš anksto sutarta tarp skirtingų valdžios institucijų, kad Konstituciją reikia keisti. Kas tuomet atsitiks piliečių teisei ir valiai kaip pamatinei konstitucinei teisei būti Konstitucijos šeimininke? Net Konstitucijos preambulėje rašoma, kad Konstituciją priima ir skelbia ne Konstitucinis Teismas, o visa lietuvių tauta Lietuvos piliečių valia. Konstitucijoje yra ir daugiau straipsnių, užtikrinančių piliečių teises ir, beje, saugančių nuo galimo valdžios institucijų kišimosi bei piliečių teisių uzurpavimo. Konstitucijos 2 straipsnyje teigiama, jog valstybės suverenas yra Tauta, kurianti valstybę. 3 straipsnis įspėja, kad niekas negali varžyti ar riboti (kaip suprantu, Seimas ir Konstitucinis Teismas – taip pat) Tautos suvereniteto. 4 straipsnis primena: aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo ne tik per demokratiškai išrinktus savo atstovus, bet ir tiesiogiai, t. y. piliečių valia. Konstitucijos 5 straipsnyje sakoma, jog valdžios galias riboja Konstitucija, o 7 straipsnyje – kad negalioja joks įstatymas, prieštaraujantis Konstitucijai. Tačiau ar Konstitucinio Teismo nutarimas, ribojantis piliečių iniciatyvą keisti Konstituciją, pats nepažeidžia Konstitucijos? Kaip spręsti teisinėje valstybėje iškilusią dilemą dėl Konstitucijos ir tokio jos išaiškinimo, o gal tik interpretacijos, apie kurią net juodame sapne nesapnavo didžioji dalis mūsų valstybės Konstitucijos kūrėjų. Jeigu netikite, paklauskite signatarų. Spėju, visai ne taip šią pamatinę Konstitucijos teisę supranta ir nemaža dalis piliečių, balsavusių už Konstituciją. Kaip dabar rasti geriausią sprendimą? O sprendimo reikėtų ieškoti ne lipant ant statinės ir šaukiant: „Šalin rankas nuo referendumų!“, kaip mėgsta daryti kai kurių populistinių partijų politikai. Čia taip pat neturėtų būti vietos visuomenininkų, pilietiškai aktyvių žmonių emocijoms. Viską būtina išspręsti taip, kaip naudinga mūsų valstybei, sutariant, kad problema yra. Kitose šalyse tokių klausimų nekyla, nes ir piliečiai, inicijuojantys Konstitucijos pataisas, supranta atsakomybę už savo valstybę. Niekur negirdėjau, kad susiburtų kokia nors grupė žmonių ir imtųsi iniciatyvos tarsi konvejeriu kepti Konstitucijos pataisas. Turėtume būti atsargūs siūlydami tokias Konstitucijos pataisas, kurios žingsnis po žingsnio gali išklibinti valstybės santvarką ir pasirinktą mūsų valstybės užsienio politikos kursą. Bet problemos sprendimą reikia rasti ir apmąstyti susidariusią situaciją. Adventas – tinkamas tam laikas. Nedarykime skubotų žingsnių.
Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    Atsakyti