Kategorijos

Archyvas

Kai Europos Sąjunga vadinama „Eurosojuzu“

Šią savaitę bus daug įvairių iškilmingų posėdžių, gražių koncertų, skirtų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) 10 metų sukakčiai paminėti. Neretai savo šalyje dar girdime kalbų apie ES, kaip apie „Eurosojuzą“, ir džiaugsmą, kad šis darinys bus tik laikinas. Ar pagrįstas toks dalies žmonių nusiteikimas tapatinti ES su Sovietų Sąjunga?
Ar praėjus 10 metų, kai įstojome į ES, gerai suvokiame visus šių dviejų gigantiškų integracinių projektų skirtumus ir panašumus?Kaip paaiškinti, kad ES su Sovietų Sąjunga kartais tapatina net kai kurie sąjūdininkai, bičiuliai, su kuriais kartu siekėme atkurti Lietuvos nepriklausomybę? Juk vienas svarbiausių Sąjūdžio tikslų buvo ne tik nepriklausomybė, bet ir sugrįžimas į Europą. Nors kartu reikia pripažinti, kad pastaruoju metu ES vis labiau keičiasi, biurokratėja.
Pradėsiu nuo skirtumų, bet neišvengiamai teks paminėti ir panašumus, nes jų, deja, jau esama. Esminis skirtumas – stojimo į ES ir Sovietų Sąjungą aplinkybės. Į Maskvos sukurtą Sovietų Sąjungą stojome ne laisva valia, atsidūrėme ten po šios valstybės įvykdytos okupacijos ir aneksijos. Lietuvoje yra ironizuojančiųjų, kad ir į ES patekome valia tų piliečių, kurie savo balsus atidavė už butelį alaus ar pakelį skalbimo miltelių. Tačiau su ginklu niekas nevarė balsuoti, mums negrėsė pakliūti į KGB rankas, būti išvežtiems į Sibirą ar net fiziškai sunaikintiems, kaip tada, kai Lietuvą užgrobė Sovietų Sąjunga. Balsavimas į vadinamąjį Liaudies Seimą vyko sovietų kareiviams jau mindant Lietuvos žemę. Panašiai „laisvai“ ta pati valstybė, tik kitu pavadinimu, bet vėl atgimstančia imperine dvasia neseniai surengė vadinamąjį referendumą Kryme. Antras pagrindinis skirtumas – saugumo jausmas. Maskva, net ir okupavusi Lietuvą, išvežusi tautos žiedą į Sibirą ir sunaikinusi jį, bijojo, kad tauta gali pakilti į kovą už savo laisvę, todėl mūsų valstybės teritorijoje laikė savo kariuomenę. ES armijos neturi, o jei NATO sutiktų mūsų šalyje dislokuoti karinę bazę, vertinčiau tai kaip Lietuvos saugumui labai svarbų įvykį. Žvelgdami į tai, kas vyksta Ukrainoje, matome, kad Kremliaus noras jėga primesti draugišką valią ir broliškus jausmus, deja, niekur nedingo. Jei pasiektume, kad Lietuvoje būtų dislokuotos Vakarų pajėgos mūsų tautai ginti, bet kuriuo atveju tai būtų padaryta tik laisva mūsų valstybės valia. Sovietiniais metais Lietuvos ekonomika buvo formuojama iš „centro“. Maskva labai bijojo net vadinamosios ūkiskaitos, t. y. galimybės tvarkyti finansus pačioms respublikoms. Po okupacijos sunaikinęs mūsų nacionalinę valiutą litą ir neblogai išplėtotą ūkį, „centras“ panoro pats skirstyti lėšas. Į Maskvą būriais vyko įvairių Lietuvos įstaigų, organizacijų, komunistinės valdžios atstovai „išmušti“ pinigų būtinoms ekonomikos reikmėms. Dabar nemažą dalį lėšų mūsų valstybėje sudaro pinigai iš Briuselio, tačiau Lietuva, būdama ES narė, ir pati turi savo biudžetą. Tiesa, jau atsiranda negerų tendencijų, Lietuvoje – taip pat. Šiomis dienomis aukšto rango Lietuvos politikai vienas po kito rodo nepasitikėjimą savo valstybe, aiškina, jog atiduoti dalį finansinės politikos svertų Briuseliui reikia todėl, kad patys nepriimtume blogų sprendimų dėl šalies ūkio. Sovietmečiu galėjome be vizų važinėti po Sovietų Sąjungą. Dabar daugybė žmonių džiaugiasi galimybe be vizų aplankyti bet kurią ES šalį. Ir ne tik. Anksčiau daugelis buvo pasmerkti neiškelti kojos už Sovietų Sąjungos ribų. Vykti į užsienį galėjo tik tam tikras sluoksnis žmonių: komunistų, sovietų profsąjungų aktyvistai ir t. t. Ne tik tautos, bet ir asmens laisvė Sovietų Sąjungoje buvo sunaikinta. Mokyklose mums pasakojo iškreiptą valstybės istoriją, o žodžiai „tautiškumas“ ir „Lietuva“ laikyti labai pavojingais, išskyrus tada, kai prie žodžio „Lietuva“ buvo pridedama „sovietinė“ arba raidžių junginys TSR (Tarybų socialistinė respublika). Apie tautiškumą galėjome kalbėti tik per brolybės su didžia rusų tauta prizmę, pabrėždami, kad tai sovietinės tautos. Maskva mums draudė turėti užsienio ir vidaus politikos gyvenimą, skirstė lėšas ekonomikai ir bandė primesti savo vadinamąsias vertybes, susijusias su „naujo sovietinio žmogaus“ sukūrimu. Briuselis pagal susitarimą neturi teisės reguliuoti kultūros ir socialinės politikos. Galime neatiduoti jam ekonominės ir finansinės politikos svertų, toliau išlaikyti laisvę tvarkyti vidaus ir užsienio politiką. Jeigu patys trokštame. Todėl turėtume aiškiai pasakyti, kad tik nuo mūsų valios priklauso, ar norime, ar ne įsileisti į savo valstybės gyvenimą iš Briuselio sklindančias genderizmo, „naujojo žmogaus“ ar valstybių suverenitetą ribojančio federalizmo idėjas, ar norime rinkti tokius siekius deklaruojančius asmenis į Europos Parlamentą. Tačiau tvirtinti, kad ES yra „Eurosojuzas“ žalinga. Juo labiau teigti, jog ES – laikina. Jeigu po rinkimų Europoje įsitvirtintų jėgos, siekiančios išardyti ES, Vladimiro Putino draugai, matyt, suduotų didžiulį smūgį mūsų valstybės ir tautos saugumo interesams.
Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    Atsakyti