Kategorijos

Archyvas

Ar Seimas sutiks būti šokdinamas LLRA?

Šią savaitę Seimas turėtų apsispręsti, kurį vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose variantą palaiminti: socialdemokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės, už kurio kyšo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) ausys, ar pasiūlytą visų frakcijų, įskaitant socialdemokratus, bet išskyrus LLRA, atstovų. Šis sprendimas – rimtas išbandymas Seimui.
Jeigu Seimas turėtų politinį stuburą, jaustų pagarbą savo šalies Konstitucijai, atsimintų Lietuvos kultūros ir meno žmonių, gyvų ir išėjusių anapilin, tarp jų ir poeto Justino Marcinkevičiaus, žodžius saugoti lietuvių kalbą, jeigu Seimas suvoktų savo atsakomybę ne tik už Lietuvą, bet ir kitas Baltijos valstybes ir nebijotų viso to paaiškinti kaimynei Lenkijai, neabejoju, kad būtų priimtas frakcijų pasiūlytas įstatymo projektas. Tai, kad vienas šio projekto iniciatorių yra konservatorius, buvęs Seimo Kultūros, mokslo ir švietimo komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, neturėtų atgrasyti už projektą balsuoti ir tų, kurie konservatoriams nepritaria.
Brandžioje valstybėje, kai svarstomi pagrindiniai jos gyvenimo klausimai, nežiūrima, kuri partija ar kuris asmuo pateikė projektą, bet vertinama nauda valstybei. Kuo žalingas G.Kirkilo ir I.Šiaulienės projektas? Visų pirma, jis pamina Konstitucijoje įtvirtintą nuostatą, kad lietuvių kalba yra valstybinė. Viešojoje erdvėje bandoma šią problemą pateikti labai primityviai: kodėl nenorime leisti žmonėms, pirmiausia – ištekėjusioms moterims, rašyti savo pavardžių originalo kalba, negi w ar x atsiradimas jų pasuose sugriaus lietuvių kalbą? Atsakysiu, kad esmė – ne w ar x raidės. Jeigu tai būtų, pavyzdžiui, už anglų ištekėjusių lietuvaičių problema, tai, matyt, mus nuolat šiuo klausimu bombarduotų ne Lenkijos aukščiausio lygio politikai ir diplomatai, bet jų kolegos iš Jungtinės Karalystės. Tačiau šios valstybės diplomatai ir politikai problemos nemato. Beje, pavyzdžiui, ir Čekijoje už užsieniečių ištekėjusių moterų ir tiesiog užsieniečių pavardės rašomos pagal čekų kalbos taisykles. Hillary Clinton ten yra H.Klintonova. Negirdėjau, kad jiems kas nors dėl to priekaištautų. Lenkijos politikams reikia paaiškinti, kad Lietuvos valstybės elgesys nėra užsispyrimas ar nepagarba kitos tautybės žmonėms. Tai – pagarba savo Konstitucijai. Net neabejoju, kad Lenkija dėl Lietuvos pageidavimų savo Konstitucijos tikrai nekeistų. Jeigu koks nors Lietuvos politikas prisižadėjo kolegoms Varšuvoje siekti galimybės pavardes rašyti originalo kalbai, tegul tai pripažįsta. Bet reikia priminti: niekas iš politikų neturėjo teisės tokių pažadų dalyti. Konstitucijos nuostatas lemia visų šalies piliečių, o ne kokio nors vieno valdžios žmogaus valia. Kita problema yra ta, kad atsiradus bent vienai nelietuviškomis raidėmis ar ne pagal lietuvišką gramatiką parašytai pavardei visas mūsų valstybės registras, kuris iki šiol tvarkomas valstybine kalba, turėtų būti keičiamas, įvedant lietuvių kalbai svetimas raides. Tai reikštų ne tik didelius pinigus. Jeigu pavardės būtų rašomos nelietuviškais rašmenimis tik asmens dokumentuose, o valstybės registrą tvarkytume lietuvių kalba, kiltų sumaištis ir pasipiltų skundai Strasbūro teismui. Iki šiol visi tokie skundėjai gaudavo tą patį atsakymą: kiekviena Europos Sąjungos šalis pati nustato valstybinės kalbos taikymo politiką. Jei būtų palaimintas G.Kirkilo ir I.Šiaulienės projektas, dar viena problema kiltų ir dėl mūsų solidarumo su kitomis Baltijos šalimis. Tai G.Kirkilas tikrai turėtų žinoti. Jeigu priimtume tokį įstatymą, kokio pageidauja Varšuva, į keblią padėtį pastatytume latvius ir estus, iš kurių Maskva jau ne pirmus metus reikalauja to paties, ką dabar siūlo G.Kirkilas. Lenkija yra labai svarbi Lietuvos geopolitinė partnerė, tik neaišku, kodėl kai kurie vadovaujantys Lietuvos politikai nedrįsta paaiškinti kolegoms Varšuvoje mūsų motyvų. Geranoriški strateginiai partneriai juos tikrai turėtų suprasti. Jei rašytume pavardes originalo kalba tik kitame paso puslapyje, toliau rodytume pagarbą Konstitucijai, ten įtvirtintai valstybinei kalbai, kuria ir toliau būtų tvarkomas valstybės registras, atsižvelgtume į mūsų kultūros ir mokslo šviesuolių valią gerbti lietuvių kalbą ir nekištume pagalių į ratus Latvijai bei Estijai. Latvijoje būtent taip ši problema ir yra išspręsta. Lenkijos politikai yra tai įvertinę labai teigiamai. Taigi toks Lietuvoje priimtas variantas turėtų būti priimtinas ir Varšuvai, išskyrus tuos žmones, kurie turi tarpukario mentalitetą ir kitokią Lietuvos viziją. Susidaro vis stipresnis įspūdis, kad tokį mentalitetą demonstruoja ir kai kurie LLRA veikėjai, čia labai keistai susipina ir simpatijos Kremliaus politikai. Apie tai Lietuvos politikams taip pat reikėtų kalbėtis su geranoriškais partneriais Lenkijoje. Nesuprantu, kodėl G.Kirkilas ir I.Šiaulienė nori leisti LLRA šokdinti Seimą. Kad ir kaip ten būtų, reikėtų, kad jie suprastų darantys klaidą ir savo siūlomą įstatymo projektą atsiimtų.
Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    Atsakyti