Kategorijos

Archyvas

Kai Europos Sąjunga vadinama „Eurosojuzu“

Šią savaitę bus daug įvairių iškilmingų posėdžių, gražių koncertų, skirtų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) 10 metų sukakčiai paminėti. Neretai savo šalyje dar girdime kalbų apie ES, kaip apie „Eurosojuzą“, ir džiaugsmą, kad šis darinys bus tik laikinas. Ar pagrįstas toks dalies žmonių nusiteikimas tapatinti ES su Sovietų Sąjunga? Ar praėjus 10 metų, kai įstojome

Skaityti tolia apie Kai Europos Sąjunga vadinama „Eurosojuzu“

Trys iššūkiai šių dienų Ukrainai

Šiais metais Vakarų pasaulio šv. Velykos sutapo su stačiatikių šv. Velykomis. Tokių švenčių išvakarėse ne tik paprasti žmonės, bet ir politikai, valstybės vadovai stengiasi žengti žingsnius, pasakyti žodžius, kurie suteiktų daugiau vilties ir tikėjimo ateitimi. Ar praėjusios savaitės įvykius Ukrainoje ir aplink ją galime laikyti tuo vilties ženklu? Kol kas, deja, ne. Ginklai nenutilo ir

Skaityti tolia apie Trys iššūkiai šių dienų Ukrainai

Ar Seimas sutiks būti šokdinamas LLRA?

Šią savaitę Seimas turėtų apsispręsti, kurį vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose variantą palaiminti: socialdemokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės, už kurio kyšo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) ausys, ar pasiūlytą visų frakcijų, įskaitant socialdemokratus, bet išskyrus LLRA, atstovų. Šis sprendimas – rimtas išbandymas Seimui. Jeigu Seimas turėtų politinį stuburą, jaustų pagarbą savo šalies Konstitucijai, atsimintų

Skaityti tolia apie Ar Seimas sutiks būti šokdinamas LLRA?

Atsakinga visuomenė ar valdomoji demokratija

Valstybė nėra tik valdžia. Valstybė taip pat yra ir jos piliečiai, visuomenė, tauta. Todėl teisinėse, demokratinėse Europos valstybėse, į kurias žodžiais lygiuojasi ir Lietuva, sudaromos visos sąlygos visuomenei, piliečiams būti atsakinga savo valstybės dalimi. Kaip sekasi Lietuvoje įgyvendinti šią Europos valstybių praktiką? Šį mėnesį įsigalioja praėjusių metų pabaigoje priimtas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. Priimtas po

Skaityti tolia apie Atsakinga visuomenė ar valdomoji demokratija