Kategorijos

Archyvas

Kuo skiriasi Maskvos ir Briuselio politika Ukrainoje?

Antradienį Briuselyje įvyko Europos Sąjungos (ES) lyderių ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas. Aptarti ne tik Rusijos-ES santykiai, bet ir įvykiai Ukrainoje.

Susitikimas įvyko kaip tik tada, kai Ukrainos parlamente sprendėsi, ar konfliktas tarp valdžios ir opozicijos stiprės, ar bus padaryti pirmieji susitarimai, ieškant išeities iš krizės. Ir Briuselis kartu su ES valstybėmis, ir Maskva

Skaityti tolia apie Kuo skiriasi Maskvos ir Briuselio politika Ukrainoje?

Ukrainos Maidano pamokos Lietuvos valdžiai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos val­džia vėl at­krei­pė dė­me­sį į įvy­kius Ukrai­no­je, ku­riuos bu­vo lyg ir pri­mir­šu­si po Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė Lie­tu­vos pa­gal­bą gy­dant Ki­je­vo su­žeis­tuo­sius. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­si­sa­kė už sank­ci­jas Ukrai­nos val­džios par­ei­gū­nams, jei­gu šie im­tų­si jė­gos. Ke­le­tas Lie­tu­vos Sei­mo na­rių iš­vy­ko į Ki­je­vą.

Skaityti tolia apie Ukrainos Maidano pamokos Lietuvos valdžiai

Kodėl Rytų Ukraina nepalaiko protestų Kijeve?

Praėjus daugiau negu 2 mėnesiams po to, kai Kijevo Nepriklausomybės aikštėje žmonės pradėjo protestuoti, akivaizdu, kad jų veiksmus palaiko daugiau vakarinė ir centrinė šalies dalys. O kaipgi rytai?

Kijeve protestuoti renkasi žmonės iš kone visų šalies kampelių – čia daug žmonių ne tik iš sostinės, bet ir iš proeuropietiškumu garsėjančios Vakarų Ukrainos.

Skaityti tolia apie Kodėl Rytų Ukraina nepalaiko protestų Kijeve?

Aukščiausios valdžios savivalę pažabotų tik apkalta? (2 dalis)

Šį tekstą rašau tik todėl, kad žadėjau parašyti jo antrą dalį, nors prisipažinsiu, dabar matant, kokie kandidatai į prezidentus ėmė lįsti į dienos šviesą, tai darau vedamas tik pažado. Kalbėdamas apie prezidentę Dalią Grybauskaitę ir lygindamas su kai kuriais tais kandidatais, turiu pasakyti bent jau nieko nežinantis, jog koks neaiškios kilmės kapitalas, šešėliniai pinigai ją

Skaityti tolia apie Aukščiausios valdžios savivalę pažabotų tik apkalta? (2 dalis)

Ukraina įstatymais žudo demokratiją

Po to, kai trečiadienio naktį Ukrainoje įsigaliojo prieštaringai vertinami įstatymai, veikla, kurią Kijeve ir už jo vykdė protestuotojai, atsidūrė už įstatymo ribų. Todėl baimintasi ne be pagrindo.

„Paliks ramybėje, išvaikys, suims ar sušaudys?“ – tokios mintys virė Politinio ir visuomeninio judėjimo „Maidanas“ aktyvistų stovyklose.

Skaityti tolia apie Ukraina įstatymais žudo demokratiją

Ar ne laikas parodyti LLRA politikams duris?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę tik de­mar­šais Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je pa­gar­sė­ju­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) sa­vo veiks­mais vi­siš­kai per­žen­gė ri­bą.

To to­liau, ma­tyt, ne­tu­rė­tų to­le­ruo­ti ne tik Lie­tu­vos žmo­nės, bet ir ša­lį val­dan­tis po­li­ti­nis eli­tas. Iki šiol dar nė vie­na par­ti­ja Sei­me ne­drį­so pa­nie­kin­ti Sau­sio 13-osios įvy­kių ir jų at­mi­ni­mo, o LLRA tai pa­da­rė, taip

Skaityti tolia apie Ar ne laikas parodyti LLRA politikams duris?

Kas kaltas, kad televizijose it piktžolės įsišaknijo sovietinės programos?

Lietuvos televizijų vadovai kalbėdami apie programas teigia, kad perka tai, kas yra pakankamai pigu ir pakankamai gerai žiūrima. „Reikia kažkaip išgyventi“, – mano jie.

Politikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ teigė, kad valstybės vaidmuo šioje srityje taip pat yra svarbus.

Skaityti tolia apie Kas kaltas, kad televizijose it piktžolės įsišaknijo sovietinės programos?

Kam buvo naudingos riaušės prie Seimo?

Šį ketvirtadienį sukanka penkeri metai, kai taiki Profesinių sąjungų konfederacijos protesto akcija prieš valdžios politiką virto riaušėmis.

Baigėsi ketverius metus trukęs teismų maratonas, nubausta kelios dešimtys asmenų, bet iki šiol lieka daug neatsakytų klausimų, kas gi įvyko tą sausio 16-ąją prie Seimo ir kas už tai atsakingas.

Skaityti tolia apie Kam buvo naudingos riaušės prie Seimo?

Aukščiausios valdžios savivalę pažabotų tik apkalta?

Švenčių dienomis paaiškėjus, kad Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė atsisakė duoti prokurorams liudijimus dėl slaptos Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymos nutekinimo, vienas iš apkaltos iniciatorių prezidentui Rolandui Paksui, dabartinis socialdemokratų partijos garbės pirmininkas Aloyzas Sakalas pareiškė, jog padorus Seimas tokiai prezidentei turėtų surengti apkaltą. Bet yra nemaža Seimo narių, kurie stoja piestu prieš tokį procesą.

Skaityti tolia apie Aukščiausios valdžios savivalę pažabotų tik apkalta?

Šventinėse TV programose – valstybės degradavimo ženklai

Naujųjų metų naktį Olego Gazmanovo ir kitų rusų atlikėjų gerbėjams Lietuvoje nereikėjo ieškoti PBK, transliuojančio Žydruosius žiburėlius, sovietinių laikų kino filmus ir jų tęsinius. Visa tai masiškai rodė ir Lietuvos komerciniai TV kanalai.

O PBK savo programoje skelbėsi net transliuosiantis ir Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės naujametinę kalbą, praslinkus tik porai valandų po to, kai savąją

Skaityti tolia apie Šventinėse TV programose – valstybės degradavimo ženklai