Kategorijos

Archyvas

Kiek gali žmogus atlaikyti…

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ra­di­jo lai­do­je, ku­rio­je bu­vo kal­ba­ma apie liūd­ną vi­suo­me­nės pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, ku­ri, kaip pa­aiš­kė­jo, yra vie­na pir­mau­jan­čių Eu­ro­po­je ne tik pa­gal ser­ga­mu­mą dep­re­si­ja bei sa­vi­žu­dy­bių skai­čių, bet ir pa­gal an­ti­dep­re­san­tų var­to­ji­mo mas­tą, pa­žvel­giau į šią prob­le­mą ir per as­me­ni­nę pa­tir­tį.

Ne, jo­kių an­ti­dep­re­san­tų ne­var­to­ju ir ne­la­bai ži­nau, kas yra ta dep­re­si­ja. Bet to,

Skaityti tolia apie Kiek gali žmogus atlaikyti…

Ar pasaulio šalys susiries dėl Arkties?

Dar prieš 6 metus Arktis tebuvo atšiaurus kraštas, visus metus sukaustytas storo ledo sluoksnio. Jis domino nebent iššūkių mėgėjus. Šiandien tai teritorija, į kurią žvalgosi įtakingiausios pasaulio šalys. Kodėl?

Šaltojo karo laikais po storu Arkties ledo sluoksniu nuolat patruliavo povandeniniai laivai, pasirengę bet kurią akimirką paleisti branduolinėmis galvutėmis užtaisytas raketas į priešininkų strateginius objektus. Tad

Skaityti tolia apie Ar pasaulio šalys susiries dėl Arkties?

Romos popiežiai – kliūčių ir intrigų kelyje

Šiomis dienomis Lietuva mini popiežiaus Jono Pauliaus vizito į Lietuvą dvidešimtmetį. Dažnai pamirštama, kad itin svarbus tiek mūsų, tiek kitoms katalikiškoms šalims pontifikas Vatikane regėjo ne tik gera.

Romos popiežiams tenka ne mažiau laiko skirti kovai su intrigomis, pasipriešinimu Katalikų Bažnyčios hierarchijos viršūnėse, atlaikyti puolimus, nukreiptus į bažnyčios autoriteto mažinimą iš išorės nei savo, kaip

Skaityti tolia apie Romos popiežiai – kliūčių ir intrigų kelyje