Kategorijos

Archyvas

Apgaulingas „Gazprom” meilinimasis

Kai prieš kelias savaites Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius Sankt Peterburge susitiko su Rusijos premjeru Dmitrijumi Medvedevu, jis nustebo išgirdęs, kad Maskva nebemato problemos, jeigu Lietuva įgyvendins ES trečiąjį energetikos paketą.

Be to, Rusija neatsisako svarstyti mažinti dujų kainos Lietuvai. Kas lėmė Rusijos vadovybės ir kompanijos „Gazprom” pozicijos pasikeitimą?

Skaityti tolia apie Apgaulingas „Gazprom” meilinimasis

Kiek Lietuvai iš tiesų kainuos prezidentės kelionė su pigių skrydžių bendrove?

Trečiadienį Lietuvą apskriejo netikėta žinia: Lietuvos valstybės vadovė į Londoną dalyvauti buvusios Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Margaret Thatcher laidotuvėse išskrido su pigių skrydžių aviakompanijos lėktuvu.

Pati prezidentė ar jos aplinka pasirūpino, kad Lietuvos žmonės sužinotų apie šį, kaip skelbiama oficialiame prezidentūros pranešime, valstybės lėšų taupymo žingsnį. Nuotrauka, kur mūsų šalies vadovė sėdi „Wizz Air“ lėktuvo

Skaityti tolia apie Kiek Lietuvai iš tiesų kainuos prezidentės kelionė su pigių skrydžių bendrove?

Ar blogai, kad mokslininkai tarė savo žodį?

Ne­se­niai su­ti­kau vi­suo­me­ni­nin­ką, ku­ris pik­ti­no­si, kad Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos (LMA) su­for­muo­ta moks­li­nin­kų gru­pė pri­ta­rė ska­lū­nų du­jų žval­gy­mui mū­sų ša­ly­je. Jis abe­jo­jo, ar moks­li­nin­kai yra pa­jė­gūs pa­teik­ti ne­prik­lau­so­mą nuo­mo­nę.

Paklausiau, ar jis labiau pasitikėtų Energetikos ar Ūkio ministerijų specialistų išvada? „Ne. Ar galima pasitikėti biurokratais?“ – pareiškė jis. Matyt, nepasitikėtų ir Seimo politikais? „Ne“, – pripažino

Skaityti tolia apie Ar blogai, kad mokslininkai tarė savo žodį?

Ar H. Chavezo idėjos ir toliau gyvuos?

Jau rytoj vienoje turtingiausių pagal naftos išteklius valstybių Venesueloje įvyks prezidento rinkimai. Jų baigtis turėtų parodyti, ar prieš mėnesį nuo vėžio mirusio Hugo Chavezo idėjos ir toliau gyvuos.

Nepaneigsi, jog H. Chavezo palikimas Venesuelai ir visai Lotynų Amerikai – milžiniškas. Tačiau į svarbiausią klausimą iki šiol lieka neatsakyta: ar H. Chavezo socializmo, kitaip vadinamo čavizmu,

Skaityti tolia apie Ar H. Chavezo idėjos ir toliau gyvuos?

Iki mirties ir po jos būsime Lietuvos pritraukti

Va­kar am­ži­no­jo poil­sio iš­ly­dė­jo­me mū­sų tau­tos poe­tą Mar­ce­li­jų Mar­ti­nai­tį – vie­ną pa­sku­ti­nių at­sto­vų kar­tos, ku­ri jau­tė stip­rų ry­šį su tau­ta ir gim­tą­ja že­me. Jis taip pat bu­vo są­jū­di­nin­kas, to­dėl iš­gy­ve­no dėl ne­tei­sin­gu­mo.

Daugelis iš M.Martinaičio bruožų išskiria paprastumą. Prisipažinsiu, man irgi buvo labai netikėta, kai toks žinomas ir gerbiamas tautos poetas Sąjūdžio metais man,

Skaityti tolia apie Iki mirties ir po jos būsime Lietuvos pritraukti

Ar Sąjūdžio 25-metis nėra svarbi sukaktis?

Jaunas žmogus žino, kad svarbu yra atšvęsti dvidešimtmetį. Po to kita svarbi sukaktis – 25 metai. Vidutinio ir vyresnio amžiaus žmogus suvokia, kad po 25- mečio, kita sukaktis, panaši pagal svarbą yra tik 50-metis. Galima minėti ir 30, 40 metų sukaktis, bet 50-metis yra pirmas ryškus gyvenimo kelio ženklas po 25-mečio.Taip yra ne tik žmogaus

Skaityti tolia apie Ar Sąjūdžio 25-metis nėra svarbi sukaktis?