Kategorijos

Archyvas

Rusai nemėgsta lietuvių? Mitas!

Užsienio žiniasklaidoje pasirodė informacija, kuri iki šiol nesulaukė dėmesio mūsų šalyje. Remiantis visuomenės apklausų duomenimis, net 59 proc. Rusijos gyventojų laiko Lietuvą nedraugiška valstybe.

Pranešimo antraštė skambėjo dar griežčiau: didžioji dalis apklaustųjų rusų laiko Lietuva priešiška valstybe. Mūsų valstybę pagal spėjamo priešiškumo lygį lenkia tik JAV. Ją nedraugiška laiko 63 proc. apklaustų Rusijos gyventojų. Tarp

Skaityti tolia apie Rusai nemėgsta lietuvių? Mitas!

Kam reikalingas triukšmas dėl nacionalizmo

Jei­gu, žmo­gau, bū­tum ne Lie­tu­vo­je ar bent jau ne Vil­niu­je, pers­kai­tęs ne­ma­žos da­lies Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos ko­vo 11 die­nos pra­ne­ši­mus ti­kriau­siai pa­šiurp­tum: na­cio­na­lis­tai žy­giuo­ja sos­ti­nės gat­vė­mis. Žy­giuo­ja, ne­pai­sy­da­mi, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­da­vė tam lei­di­mo, t. y. ne­tei­sė­tai.

Į sostinę sutrauktos didžiulės šalies policijos pajėgos. Laukiama provokacijų. Ir kaip tikras kovotojas prieš kylančią neonacių bangą parodytas

Skaityti tolia apie Kam reikalingas triukšmas dėl nacionalizmo