Kategorijos

Archyvas

Kur dingo „Už jūsų ir mūsų laisvę”?

Valstybė yra stipri, jei joje gerbiami įstatymai, vyraujanti kultūra, kalba, tradicijos ir drauge užtikrinamos galimybės išlaikyti tautinę tapatybę visiems čia gyvenantiesiems. Ar įmanoma pasiekti, kad ne tik lietuviai, bet ir rusai, lenkai, baltarusiai, žydai mylėtų savo valstybę – Lietuvą?

Apie tai prie „Lietuvos žinių“ apskritojo stalo susirinko pakalbėti Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos (lenkų)

Skaityti tolia apie Kur dingo „Už jūsų ir mūsų laisvę”?