Kategorijos

Archyvas

J.Brazaitis: „Likau gyvenimo paraštėse“

Šį savaitgalį į Lietuvos žemę atguls iškilaus Lietuvos valstybės veikėjo Juozo Brazaičio palaikai.

Sugrįš iš užjūrio po ilgų derybų Lietuvoje, ar gali būti perlaidotas gimtajame krašte žmogus, visuomenininkas, daug prisidėjęs prie tautos budinimo 1936-1940 metais, raginęs kartu su kitais bendraminčiais intelektualais ieškoti kelio į demokratiją, o 1941-aisiais priverstas tapti politiku, kai patriotai visuomenininkai buvo

Skaityti tolia apie J.Brazaitis: „Likau gyvenimo paraštėse“