Kategorijos

Archyvas

Krikščionybės išbandymai šių dienų Europoje

Europa kūrėsi ant krikščioniškų vertybių, kultūros ir tikėjimo pamato, bet šiandien tos šaknys vis mažiau pripažįstamos ir gerbiamos. Lietuvių ir kitas krikščioniškas tautas sujaudino Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, reikalaujantis Italijos mokyklose nukabinti Nukryžiuotąjį. Ar Europoje prasidėjo kryžiaus žygis prieš kryžių?

Ar globalizacijos vėjuose krikščionybė ir krikščioniška kultūra gali būti išstumta iš žmonių širdžių ir

Skaityti tolia apie Krikščionybės išbandymai šių dienų Europoje