Kategorijos

Archyvas

Gelbėjimosi ratas skęstantiems pareigūnams

Prasižengusieji aukšto rango pareigūnai ir politikai moka didelius pinigus savo advokatams ir tariasi su jais, kaip užvilkinti bylą iki senaties termino, kad paskui vėl būtų nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Žmonės piktinasi tokia situacija, tvirtindami, kad dėl iškreipto senaties termino taikymo Lietuvoje įsiviešpatavo aukštųjų pareigūnų nebaudžiamumas. Ar galima pakeisti situaciją ir padaryti, kad senaties terminas daugiau nebegelbėtų

Skaityti tolia apie Gelbėjimosi ratas skęstantiems pareigūnams